XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - KQ SXMN T7

GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.851678954
G.7720091417533
G.65622 9030 52488029 0092 82077662 1659 53444517 8370 7041
G.51771914084234590
G.463823 11751 09012 00075 68872 50190 0538308870 82310 49139 96714 36992 37729 9777700323 09203 61919 16513 47115 41483 1226955445 19229 09313 04005 15112 39539 60625
G.321604 3277753900 5129038189 2592502947 73668
G.260565364351654852123
G.123918741908690119111
ĐB262641133524895073877781
Advertisements

Loto TPHCM Thứ 7, 23/09/2023

ĐầuLoto
004
112,18
220,22,23
330
448,41
551,51
665
771,75,72,77
883
990

Loto Long An Thứ 7, 23/09/2023

ĐầuLoto
007,00
110,14
229,29,24
339,35
440
5-
667
770,77
8-
991,92,92,90,90

Loto Bình Phước Thứ 7, 23/09/2023

ĐầuLoto
003,01
117,19,13,15
223,23,25
3-
444,48
559
662,69
773
889,83,89
9-

Loto Hậu Giang Thứ 7, 23/09/2023

ĐầuLoto
005
117,13,12,11
229,25,23
333,39
441,45,47
554
668
770
881
990
Tin tài trợ
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.851591406
G.7997197815656
G.61532 9443 24808706 8059 33923445 1936 11758507 2149 7355
G.53532736435551757
G.461127 10324 62034 94572 54733 88071 8819322668 42442 12678 08162 18399 95549 9755244908 02187 68828 09993 56573 59777 6950609010 63595 48968 60313 21912 33388 58360
G.396415 9160423240 4340291437 8424513414 97060
G.265464853803287451116
G.155737635141883982723
ĐB819447097778758268987278

Loto TPHCM Thứ 7, 16/09/2023

ĐầuLoto
004
115
227,24
332,32,34,33,37
443,47
551
664
772,71
880
997,93

Loto Long An Thứ 7, 16/09/2023

ĐầuLoto
006,02
114
2-
3-
442,49,40
559,59,52
664,68,62
778,78
880
997,92,99

Loto Bình Phước Thứ 7, 16/09/2023

ĐầuLoto
008,06
114,15
228
336,37,39
445,45
555
668
775,73,77,74
887
993

Loto Hậu Giang Thứ 7, 16/09/2023

ĐầuLoto
006,07
110,13,12,14,16
223
3-
449
556,55,57
668,60,60
778
888
995
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.802920595
G.7504709363105
G.63928 4823 61176012 0951 54351450 7669 47233888 5662 8535
G.50129026496049050
G.413438 81025 08540 08555 75619 49498 3437067990 40423 24012 00834 95898 62134 6115573881 07850 35444 16899 91768 50840 5491044894 31916 03119 85581 21657 59888 10041
G.346603 0041468924 4570805715 9613129828 73470
G.215442840722827114815
G.185132990610993274090
ĐB058175503039194060426075

Loto TPHCM Thứ 7, 09/09/2023

ĐầuLoto
002,04,03
117,19,14
228,23,29,25
338,32
440,42
555
6-
770,75
8-
998

Loto Long An Thứ 7, 09/09/2023

ĐầuLoto
009,08
112,12
223,24
335,34,34,39
4-
551,55
664,61
772
8-
992,90,98

Loto Bình Phước Thứ 7, 09/09/2023

ĐầuLoto
005,04
110,15
223
331,32
444,40
550,50
663,69,68,60
771
881
999

Loto Hậu Giang Thứ 7, 09/09/2023

ĐầuLoto
005
116,19,15
228
335
441
550,57
662
770,75
888,81,88
995,94,90
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.832652595
G.7927509534322
G.60954 5594 67893228 2433 85040786 7086 38833135 3357 2679
G.55752542493623512
G.471070 35928 14370 18493 92479 34456 2105532786 70544 10133 02803 55762 41640 4921662175 60925 15351 21241 59641 64676 9972662373 19574 14272 46113 18117 68060 58974
G.320372 4401386865 5306791159 0511143573 41870
G.280405180567880447390
G.110493091755022989356
ĐB491459475373832894732599

Loto TPHCM Thứ 7, 02/09/2023

ĐầuLoto
005
113
227,28
332
4-
554,52,56,55,59
6-
770,70,79,72
889
994,93,93

Loto Long An Thứ 7, 02/09/2023

ĐầuLoto
009,04,03
116
228,24
333,33
444,40
556
665,62,65,67
775,73
886
9-

Loto Bình Phước Thứ 7, 02/09/2023

ĐầuLoto
004
111
225,25,26,29
334
441,41
551,59
662
775,76
886,86,83
994

Loto Hậu Giang Thứ 7, 02/09/2023

ĐầuLoto
0-
112,13,17
222
335
4-
557,56
660
779,73,74,72,74,73,70
8-
995,90,99
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.899353333
G.7431148337710
G.67611 3412 13967824 6742 94384134 4668 64871228 9601 1647
G.50440188281933915
G.489227 24560 97873 59740 13185 25347 1447682475 14337 48301 91289 71336 30697 0944034515 14489 49520 31004 57479 41806 1702762407 52654 31477 41203 68952 60385 87531
G.333728 6978138690 1979733457 2567642012 60112
G.275326867113954835447
G.186521412188356077079
ĐB588057350919260764195397

Loto TPHCM Thứ 7, 26/08/2023

ĐầuLoto
0-
111,12
227,28,26,21
331
440,40,47
557
660
773,76
885,81
999,96

Loto Long An Thứ 7, 26/08/2023

ĐầuLoto
001
111,18,19
224
335,38,37,36
448,42,40
5-
6-
775
882,89
997,90,97

Loto Bình Phước Thứ 7, 26/08/2023

ĐầuLoto
004,06
115
220,27
333,37,34
448
557
668,60,64
779,76
887,89
993

Loto Hậu Giang Thứ 7, 26/08/2023

ĐầuLoto
001,07,03
110,15,12,12
228
333,31
447,47
554,52
6-
777,79
885
997
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.806367969
G.7995653254381
G.60153 0864 13213983 0337 01158705 6741 72552304 5931 8356
G.59494079343963654
G.428231 96217 33759 60338 31517 84950 0229453096 62969 24374 34419 47071 84271 5625677934 21412 19066 28443 59958 60397 7391632264 28903 41980 62351 83994 20156 12634
G.350088 8539358660 5985090422 9066206462 64995
G.238538800884375078377
G.147115157214428969936
ĐB938237592584077541041033

Loto TPHCM Thứ 7, 19/08/2023

ĐầuLoto
006
117,17,15
221
331,38,38,37
4-
553,59,50
664
7-
888
995,94,94,93

Loto Long An Thứ 7, 19/08/2023

ĐầuLoto
0-
115,19
221
336,37
4-
553,56,50
669,60
774,71,71
883,88,84
993,96

Loto Bình Phước Thứ 7, 19/08/2023

ĐầuLoto
005
112,16
222
334
441,43,41
554,55,58,50
666,62
779
889
996,97

Loto Hậu Giang Thứ 7, 19/08/2023

ĐầuLoto
004,03
1-
2-
331,34,36,33
4-
556,54,51,56
669,64,62
777
881,80
994,95
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.803314976
G.7011886900353
G.61263 4269 94066085 9532 72580666 5757 88808803 3005 3600
G.52235544353030113
G.414995 57577 75317 85109 16278 52693 1638360218 35068 30567 36293 05387 84254 1485712490 52429 63801 06259 74349 39263 6925498017 90829 66196 54244 85199 07898 00390
G.320975 6821037081 7933621680 0916601909 71944
G.241899275633145710691
G.117382638590070410120
ĐB508327155521835001799891

Loto TPHCM Thứ 7, 12/08/2023

ĐầuLoto
003,06,09
111,17,10
227
335
4-
5-
663,69
777,78,75
883,82
995,93,99

Loto Long An Thứ 7, 12/08/2023

ĐầuLoto
0-
118
221
331,32,36
443
558,54,57,59
668,67,63
7-
886,85,87,81
993

Loto Bình Phước Thứ 7, 12/08/2023

ĐầuLoto
000,03,01,04,01
1-
229
3-
449,49
557,59,54,57
666,63,66
7-
880,80
990

Loto Hậu Giang Thứ 7, 12/08/2023

ĐầuLoto
003,05,00,09
113,17
229,20
3-
444,44
553
6-
776
8-
996,99,98,90,91,91

Kết quả XSMN Thứ 7, KQXS MN - XSMN - SXMN - XS Mien Nam Thứ 7 CHÍNH XÁC & NHANH CHÓNG trực tiếp từ Công ty xổ số kiến thiết Miền Nam năm 2023. Cùng đón xem ngay tại Xosoketqua nhé!

Lịch mở thưởng XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần

Lịch mở thưởng trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM sẽ được phát hành 2 kỳ vé. Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam. Lịch mở thưởng XSMN Thứ 7 là của 4 đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang vào lúc 16h10p. 

Cơ cấu giải thưởng XSMN Thứ 7 - Xổ Số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần

Vé số truyền thống miền Nam được phát hành với loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh sẽ phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) tất cả bao gồm 18 dãy số, tương đương là 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng Trùng Số lượng giải thưởng
Giải Đặc biệt 2.000.000.000 VNĐ 6 số 1
Giải Nhất 30.000.000 VNĐ 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 VNĐ 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 VNĐ 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 VNĐ 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 VNĐ 4 số 100
Giải Sáu 400.000 VNĐ 4 số 300
Giải Bảy 200.000 VNĐ 3 số 1000
Giải Tám 100.000 VNĐ 2 số 10.000

Lưu ý:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải sẽ trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích sẽ dành cho những vé chỉ sai 01 số bất kỳ so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.

+ Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

+ Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 sẽ căn cứ theo lượng tiêu thụ và tuỳ từng khu vực. Trong tuần, mỗi tỉnh sẽ phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé.

Xem thêm:

XSMN Chủ Nhật - Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần - KQ SXMN CN

XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần - KQ SXMN T2

XSMN Thứ 3 - Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần - KQ SXMN T3

RSS

jouLeanaLytics metimeservices Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại Ladydecoeur LivetrainingcaLL fateondabeat dojomedia1 tychicuscLothing Leads57 ordertLjus spiccano kapLanpeyzaj fightshredded drkgangrade ihabyaghi ugandanjobstoday themisterfister antoLogikata romanbienetre